خانه خدمات اداری و بازنشستگی پرداخت مستمری به وکیل

پرداخت مستمری به وکیل

 

کیفیت وکالتنامــه

۱-کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در داخل کشور اقامت و تمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل دارند، می‌بایست نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی محضری که دریکی ازدفاتر اسناد رسمی کشور تهیه و تنظیم میگردداقدام نمایند.
۲-کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترمی که در خارج از کشور اقامت وتمایل به دریافت مستمری از طریق وکیل را دارند، می‌بایست نسبت به ارائه وکالتنامه رسمی که توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت تهیه و تنظیم می‌شود اقدام نمایند.
۳-وکالتنامه‌های تنظیم شده در داخل کشور می‌بایست ممهور به مهر برجسته دفترخانه اسناد رسمی باشد.
۴-وکالتنامه‌های تنظیم شده در خارج از کشور، می‌بایست ممهور به مهر برجسته سفارت جمهوری اسلامی ایران باشد.
۵-وکالتنامه می‌بایست دارای شماره و تاریخ تنظیم باشد.
۶-لازم است در متن وکالتنامه و در قسمت مورد وکالت به مورد مراجعه به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز ورفاه کارکنان صنعت نفت و یا مراجعه به بانک‌های کشور به منظور دریافت مستمری و سایر مطالبات اشاره شده باشد.
۷-وکالتنامه تا زمانی که گواهی عدم عزل وکیل توسط موکل ارائه نشده، قابل استناد و دارای درجه اعتبار می‌باشد.
۸-فرزندان دختر ساکن خارج از کشور می‌بایست در سال برای یک نوبت به منظور تمدید پرداخت مستمری به دفاتر نمایندگی مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز

۱-اصل وکالتنامه
۲-تصویر وکالتنامه که مهمور به مهر برابر اصل باشد .
۳- اصل گواهی احراز حیات

توجه ۱: درصورت ارائه وکالتنامه به تاریخ روز نیاز به ارائه همزمان گواهی احراز حیات نیست.
توجه ۲: اصل وکالتنامه می‌بایست نزد موکل باقی بماند. لذا پس از رؤیت و تطبیق آن با تصویر وکالتنامه به موکل عودت داده می‌شود.
مقررات مربوط به مدت زمان قابل تمدید پرداخت مستمری به وکیل :
مبنای تاریخ تمدید مجــوز پرداخت مستمری به مـوکلین ،” زمان رویت و تائید در قیدحیات بودن مــوکل ” می‌باشد.

مدت زمان قابل تمدید جهت کارمند بازنشسته

۱- برای کارمندان بازنشسته‌ای که شخصاً مراجعه و اقدام به تکمیل فرم گواهی احراز حیات می‌نمایند از تاریخ مراجعه به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۲- برای کارمندان بازنشسته‌ای که وکالتنامه یا گواهی احراز حیات را از خارج از کشور ارسال می‌نمایند، از تاریخ تائید کنسولگری جمهوری اسلامی یا پلیس محلی به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۳- برای کارمندان بازنشسته‌ای که به علت ناتوانی جسمی مراجعه برایشان میسر نمی‌باشد پس از مراجعه و رویت مددکار در منزل و تائید در قید حیات بودن، از تاریخ رویت به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۴- برای کارمندان بازنشسته‌ای که از طریق سیستم نرم افزاری احراز حیات غیرحضوری (ارتباط تصویری و صوتی) نسبت به احراز حیات خویش اقدام می‌نمایند، از تاریخ برقراری ارتباط به مدت یک سال مجوز پرداخت صادر می‌گردد.

مدت زمان قابل تمدید جهت بازمازماندگان

– برای بازماندگانی که شخصاً مراجعه و اقدام به تکمیل فرم گواهی احراز حیات می‌نمایند از تاریخ مراجعه به مدت ۶ماه مجوز پرداخت صادر می‌گردد.
۲- برای بازماندگانی که گواهی احراز حیات خود را از خارج کشور ارسال کنند تا تاریخ تائید کنسولگری جمهوری اسلامی یا پلیس محلی مجوز پرداخت صادر می‌گردد .
۳-برای بازماندگانی که به علت ناتوانی جسمی مراجعه برایشان میسر نمی‌باشد پس از مراجعه و رویت مددکار در منزل و تائید در قید حیات بودن، از تاریخ رویت به مدت ۶ماه مجوز پرداخت صادر می‌گردد .
۴-برای بازماندگانی که از طـریق سیستم نـرم افـزاری احـراز حیات غیرحضوری (ارتباط تصویری و صوتی) نسبت به احراز حیات خویش اقدام می‌نمایند، تا تاریخ برقراری ارتباط مجوز پرداخت صادر می‌گردد .

روش‌های احـراز حیـات

الف : احراز حیات حضوری ( مراجعه و تکمیل فرم گواهی احراز حیات )

در این روش کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم با در دست داشتن مدارک شناسائی معتبر به یکی از دفاتر نمایندگی صندوق‌ها مراجعه و نسبت به تکمیل فرم گواهی احراز حیات اقدام می‌نمایند.

ب : احراز حیات توسط مددکار

در این روش مددکار دفتر نمایندگی صندوق‌ها با مراجعه حضوری به منزل و یا آسایشگاه کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم که به علت ناتوانی جسمی امکان مراجعه برایشان میسر نمی‌باشد، درقید حیات بودن آنان را تائید می‌نماید.

ج : احراز حیات از طریق ارائه وکالتنامه و احراز حیات

در این روش با توجه به ارائه وکالتنامه‌های داخلی و خارجی و گواهی احراز حیات که به تاریخ روز تهیه و تنظیم و به تائید مراجع ذی‌صلاح رسیده با رعایت مقررات مربوطه اقدام می‌گردد.

د : احراز حیات غیر حضوری (سیستم نرم افزار)

در این روش کارمندان بازنشسته و بازماندگان محترم ساکن داخل و خارج از کشور می‌توانند از طریق ارتباط تصویری و صوتی نسبت به احراز حیات خویش به صورت غیرحضوری و اطلاعیه های موجود در نمایندگی ها اقدام نمایند .

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • زندگی نو شماره 260

    نشریه زندگی نو شماره 260 …
  • فرم ثبت نام المپیاد

  • ویدئو تست

مطالب بیشتر از این نویسنده sec esp
بارگذاری بیشتر در خدمات اداری و بازنشستگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *