انتقال مستمري

شرح خدمت:

در راستای رفاه بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز ، تلاش گردیده که در تمامی شهرستانها و در کلیه بانکهای معتبر امکان پرداخت مستمری فراهم گردد.

در حال حاضر بانکهای ملت ، تجارت و سپه در کلیه شهرستانها عاملیت پرداخت را بعهده دارند.

در مواردی که مستمری بگیر بعلت مهاجرت از شهری به شهر دیگر و یا تغییر محله سکونت خویش ، تمایل به تغییر بانک محل دریافت مستمری را داشته باشد، ترتیبات لازم برای تغییر بانک محل دریافت مستمری وی پیش بینی گردیده شده است.

مقررات و شرایط :

1- امور مالی صندوقها ، اجرای تمهیدات لازم را برعهده دارد که در هر یک از شهرستانهای محل سکونت بازنشستگان ، با تعیین بانکهای عامل ، رعایت تنوع و مدنظر قرار دادن تعدد شعب بانکها با عنایت به گستردگی هر شهرستان سهولت دریافت مستمری را مقدور گرداند.

2- امور بازنشستگی موظف است حسب درخواست متقاضی ، از طریق هماهنگی با امور صندوقها در اسرع وقت امکان دریافت مستمری در محل مورد تقاضا را فراهم نماید.

مدارک لازم :

1- تقاضای کتبی مستمری بگیر مبنی بر تغییر محل دریافت مستمری متضمن معرفی مشخصات و آدرس بانک مورد تقاضا

2- فرم افتتاح حساب در محل مورد تقاضا

نحوه اقدام :

1- متقاضی در تهران با مراجعه به خدمات اداری امور بازنشستگی و در شهرستانها با مراجعه به دفاتر نمایندگی صندوق ها نسبت به انتخاب بانک و شعبه مورد نظر از طریق مطالعه دفترچه آمار و اطلاعات بانکهای عامل پرداخت مستمری اقدام می نماید.

2- فرم افتتاح حساب را از خدمات اداری یا دفاتر نمایندگی تحویل گرفته و پس از مراجعه به بانک منتخب برای افتتاح حساب ، فرم مذکور را پس از تکمیل ممهور به مهر بانک می نماید.

3- متقاضی فرم تکمیل شده را به انضمام یک در خواست کتبی به خدمات اداری یا یکی از دفاتر نمایندگی صندوق ها تحویل می نماید.

4- تقاضای رسیده و فرم افتتاح حساب از طریق خدمات اداری امور بازنشستگی به حسابداری مستمریها ارسال می گردد.

5- حسابداری مستمری ها به استناد اعلامیه واصله در ماههای آتی نسبت به واریز مستمری به بانک و شعبه در خواستی اقدام می نماید.

واحد مجری : خدمات اداری امور بازنشستگی

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • زندگی نو شماره 260

    نشریه زندگی نو شماره 260 …
  • فرم ثبت نام المپیاد

  • ویدئو تست

مطالب بیشتر از این نویسنده sec esp
بارگذاری بیشتر در خدمات اداری و بازنشستگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *