خانه رویدادها در بزرگداشت گوهر انسان

در بزرگداشت گوهر انسان

به مناسبت نهم مهرماه، روز جهانی سالمند

در بزرگداشت گوهر انسان

سالمندی چنان که در تعاریف آمده عبارت است از گذر از مراحل خامی و ناپختگی و دستیابی به گنجینه معارف و مهارت ها در حوزه تجربه.

شاید جوانان امروز به مدد اندوخته دانش بشریت و دسترسی به ابزارهای تعبیه شده در هر زمینه به خطا تصور کنند از نسلی که جوانی را پشت سر گذاشته بیشتر می دانند اما باید گفت آنچه انسان را خردمند   می سازد در ذهن انسان محفوظاتی چند در زمانی محدود و به شکلی خاص نیست چراکه افق نگاه آدمی در طول سال های حیات چنانچه همه آثار حیات دچار دگرگونی می شوند به ناچار بایستی این دگرگونی را تجربه نموده باشد. بر این اساس معرفت تجربی در نزد سالخوردگان، معرفتی نیست که به دفتر خوانده شود به همین دلیل در میان آنان دیده می شود کسانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند اما در روح شان    سرمایه ای بسیار ارزشمند از معرفت نهفته است.

کتاب آفرینش مشق هر روز آنانی بوده که امروز موی سپید کرده و رد سالیان دراز بر چهره دارند. از این رو سالمندی را مترادف خردمندی دانسته اند. مثل ” آنچه جوان در آینه نمی بیند، پیر در خشت خام تواند   دید ” برآمده از بصیرت و سرمایه این معرفت نزد پیران روشن ضمیری است که حوادث روزگار را بی معنی، اتفاقی و بی حکمت ندانسته و در هر مورد حتی کاربرد ابزارهای مرتبط به جهت بیرون رفت از این حوادث و انفاقات را به دقت در کنار دیگر این معارف در خاطر حفظ نموده اند.

خلعت زندگی که به دست یگانه هستی بخش بر قامت انسان ها پوشانده می شود به خودی خود ارزشی فراتر از همه امور دارد و از آنجا که هر چیز در مقایسه با این عطیه الهی بی مقدار می نماید، ناروا نخواهد بود اگر خاستگاه اعتبار سالخوردگی را در کرامت انسان به لطف الهی بدانیم. با این همه باید گفت آنچه سالمندان را شایسته احترام می سازد نه فقط دیرسالی که البته تلاشی است که در عرصه زندگی و در طی سال های عمر در جهت انجام رسالت الهی خود به کار برده اند.

نهم مهر ماه روز جهانی سالمندان، بزرگداشت همه انسان هایی است که در سراسر دنیا از نعمت زندگی و طول عمر برخوردار شده و گوهر وجودشان در سایه عمر طولانی صیقل یافته است. و بی مناسبت نخواهد بود اگر تکریم سالمندان را بزرگداشت گوهر انسانی بدانیم، گوهری که مایه از فرهنگ دارد و در هیچ کتابی نتوان جست.

روز سالمند بر بزرگان روشن ضمیر صنعت نفت مبارک باد.

 مهدی فقاهتی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان صنعت نفت تهران 

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
مطالب بیشتر از این نویسنده روابط عمومی
بارگذاری بیشتر در رویدادها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *