جلوه‌ای از سرمایه‌گذاری صندوق‌ها؛ میدان مشترک آذر

عکس _ پس از پایان موفقیت‌آمیز آزمون تولید نهایی نفت‌خام در میدان مشترک آذر، این طرح به زودی و به‌طور رسمی افتتاح می‌شود. میدان مشترک آذر از طرح‌های با اهمیت صندوق بازنشستگی صنعت نفت در حوزه سرمایه گذاری بالادست صنعت نفت است.