مراکز ورزشی

نشانی مراکز ورزشی طرف قرارداد در منطقه سه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد.

نام مجموعه ورزشی یا خدمات مورد نیاز یا نام شهرهای زیر را در کادر جستجو  وارد کنید.

 اصفهان، شاهین شهر، فولادشهر، نجف آباد،  بهارستان، خمینی شهر، کاشان، گلپایگان و شهررضا.   جهت پیگیری اخبار بازنشستگان در تلفن همراه اینجا کلیک کنید.   

شهر

نام مجموعه

نوع خدمات

نشانی

قیمت واحد (ریال)

نجف آباد

استخر کوهستان 

بلیط گیشه

خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان

۱۲۰,۰۰۰

نجف آباد

استخر کوهستان 

آموزش شنا عمومی

خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان

۸۰۰,۰۰۰

نجف آباد

استخر کوهستان 

آموزش شنا خصوصی

خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان

۳,۶۰۰,۰۰۰

نجف آباد

استخر کوهستان 

ورزش در آب

خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان

۸۰۰,۰۰۰

نجف آباد

استخر کوهستان 

ماساژ

خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان

۸۰۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

والیبال

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۴۲۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

بسکتبال

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۶۳۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

فوتسال 

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۳۵۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

ایروبیک سه روز در هفته

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۴۳۴,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

پیلاتس

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۴۳۴,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

بادی بلانس

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۴۳۴,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

کار با دستگاه سه روز در هفته

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۳۶۴,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

ماساژ ریلکسی

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۴۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

بدنسازی سه روز در هفته 

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۳۸۵,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

کاراته 

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۳۵۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

کیوکوشین 

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

کونگ فو

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

کیک بکسینگ

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

ژیمناسیک

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

دفاع شخصی 

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

جودو

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

جوجیتسو

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

ووشو

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۵۶۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

تکواندو

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

پارکو

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

ژیمناسیک پایه

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۳۱۵,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

ایروبیک کودکان

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۳۵۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی انقلاب

بازی و ورزش

 خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۷

۲۱۰,۰۰۰

اصفهان

استخر آزادی

استخر و سونا

کوی امیریه، خیابان هشتم 

۱۲۰۰۰۰

اصفهان

استخر هتل عال قاپو

قیمت بلیط

خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو

۸۴۰۰۰

اصفهان

استخر هتل عال قاپو

ماساژ

خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو

۵۴۰۰۰۰

اصفهان

استخر هتل عال قاپو

اموزش تضمینی

خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو

۲,۶۴۰,۰۰۰

اصفهان

استخر هتل عال قاپو

اموزش نیمه خصوصی

خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو

۲,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر هتل عال قاپو

اموزش شنای عمومی 

خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو

۱,۲۰۰,۰۰۰

فولادشهر

استخر الماس

اموزش شنای عمومی 

کوی برزن۲، بلوار بصیرت

۱,۰۰۰,۰۰۰

فولادشهر

استخر الماس

شنای خصوصی 

کوی برزن۲، بلوار بصیرت

۳,۴۰۰,۰۰۰

فولادشهر

استخر الماس

شنای نیمه خصوصی

کوی برزن۲، بلوار بصیرت

 ۲۵۰۰۰۰۰

فولادشهر

استخر الماس

قیمت بلیط

کوی برزن۲، بلوار بصیرت

 ۸۰۰۰۰ 

کاشان

استخر اترینا

استخر

بلوار سردار واجدی، ابتدای جاده قصر

۱۶۰,۰۰۰

نجف آباد

استخر فضیلت

استخرو پارک ابی

محله ویلاشهر، بلوار امام علی، میدان اتش نشانی 

۲۲۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

سانس آزاد ۳ ساعت 

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۱۴۶,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

ماساژ ۶۰ دقیقه ای

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۶۵۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

ماساژ ۳۰ دقیقه ای

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۳۵۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

ماساژ ۲۰ دقیقه ای 

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۲۵۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

ورزش در آب  ۱۲ جلسه

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۴۰۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

شنای عمومی

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۱,۶۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

شنای خصوصی

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۳,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

شنای تضمینی 

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۲,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

۳۰جلسه آزاد 

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۳,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

۵۰جلسه آزاد

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۵,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر ابوذر

TRX( ۱۲جلسه)

خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 

۴۰۰۰۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

بلیط استخر

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۸۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

آموزش عمومی شنا 

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۹۶۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

آموزش نیمه خصوصی شنا

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۱,۸۴۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

ورزش در آب

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۹۶۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

کراس فیت آقایان (۳ روز در هفته)

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۶۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

کراس فیت آقایان (همه روزه)

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۸۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

ایروبیک

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

پیلاتس

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۴۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

یوگا

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۸۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

باله

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۴۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

ژیمناستیک

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

کیک بوکسینگ

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

بادی ریتم

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۴۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

وشو

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۴۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

TRX

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۵۲۰,۰۰۰

بهارستان

استخر علوی

کراس فیت بانوان

فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 

۵۲۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی هیراد

بدنسازی

خیابان عطار، نبش فرعی ۲ 

۹۰۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پاسارگاد

بدنسازی

خیابان مخابرات، بعد از فرعی ۱، پلاک ۴۴

۵۰۰,۰۰۰

شاهین شهر

استخر قصر قو 

استخر

خیابان خانه کارگر، تقاطع خیام و دانش 

۱۵۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

 فوتسال

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

 والیبال 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

 بسکتبال 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۴۲۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

 بدمینتون

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۵۶۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

 ژیمناستیک

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

 کونگ فو 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

کاراته 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

دفاع شخصی 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

تکواندو

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۲۸۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

ایروبیک 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۴۹۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

تی ار ایکس

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۴۹۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

کار با دستگاه 

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۴۹۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

پیلاتس

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۴۹۰,۰۰۰

شاهین شهر

مجموعه ورزشی پوریای ولی

بادی بلانس

خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 

۴۹۰,۰۰۰

شاهین شهر

استخر آفتاب

استخر

خیابان مخابرات، فرعی ۱۲ 

۱۵۰,۰۰۰

گلپایگان

استخر شاهد 

استخر

بلوار پرستاران، مجتمع ورزشی تختی

۶۰,۰۰۰

اصفهان

قصر موج خانه

ورزش در اب ۱دوره

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۱,۴۴۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

اب درمانی ۱دوره

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۱,۴۴۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

اموزش مقدماتی شنا

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۱,۳۶۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

اموزش تکمیلی شنا

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۱,۵۲۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

اموزش شنا خصوصی

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۴,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

ژیمناستیک ماهیانه

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۴۸۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

یوگا ماهیانه

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۷۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

ایروبیک ماهیانه

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۴۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

تکواندو ماهیانه

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۴۴۰,۰۰۰

اصفهان

استخر قصر موج خانه

استخر و سونا

محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی

۱۴۴۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

استخر سانس ازاد

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۱۵۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

ماساژ ریلکسیشن ۱ ساعت

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۵۴۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

ماساژ ورزشی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۶۴۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

ماساژ ۳۰ دقیقه

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۲۸۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

حمام ترکی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۳۱۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

آموزش شنا خصوصی ۱۲ جلسه

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۴۰۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

آموزش شنا نیمه خصوصی ۱۲ جلسه

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۲۹۸۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

ورزش در H ب

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۲۱۳۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

ورودی باشگاه بدنسازی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۸۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

آموزش خصوصی بدنسازی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۴۰۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

آموزش نیمه خصوصی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۲۹۸۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

TRX نیمه خصوصی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۲۳۸۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

ایروبیک

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۷۲۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

پیلاتس

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۷۲۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

بادی پمپ

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۹۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

فت برن

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۹۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

یوگا

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۷۲۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

اسپینیگ

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۱,۷۰۰,۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

کراس فیت خصوصی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۴۰۰۰۰۰۰

اصفهان

استخر و مجموعه ورزشی بهار

کراس فیت نیمه خصوصی

خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار

۲۹۸۰۰۰۰

کاشان

استخر امیرکبیر

استخر و سونا

بلوار قطب راوندی، بلوار شهید خیامی

۶۰۰۰۰

خمینی شهر

استخر غدیرخمینی شهر

قیمت بلیط

میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی

۷۰۰۰۰

خمینی شهر

استخر غدیرخمینی شهر

اموزش شنای عمومی 

میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی

۱۰۰۰۰۰۰

خمینی شهر

استخر غدیرخمینی شهر

اموزش شنای نیمه خصوصی

میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی

۲۵۰۰۰۰۰

خمینی شهر

استخر غدیرخمینی شهر

اموزش شنای خصوصی

میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی

۳۰۰۰۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی گراد

بدنسازی کار با دستگاه

بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱

۱,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی گراد

تی ار ایکس

بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱

۲,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی گراد

ایروبیک

بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱

۱,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی گراد

پیلاتس

بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱

۱,۱۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی گراد

یوگا 

بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱

۱,۱۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

کار با دستگاه آقایان (۱۲جلسه)

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۲,۸۵۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

ایروبیک آقایان (۱۲ جلسه)

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۲,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

ماساژ هر جلسه

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۹۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

کار با دستگاه خانم ها ۱۲ جلسه

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۲,۲۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

ایروبیک (۱۰جلسه)

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۲,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

اسپینینگ۸ جلسه

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۲,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

 (۱۲جلسه)   TRX

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۳,۵۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

بادی میکس(۱۵جلسه)

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۵,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

آنالیز بدن با دستگاه کامپوزیشن

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۲۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

هزینه مربی خصوصی آقایان (۱۲جلسه)

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۷,۰۰۰,۰۰۰

اصفهان

مجموعه ورزشی پالادیوم

هزینه مربی خصوصی بانوان(۱۲جسه)

میدان آزادی، خیابان آزادگان

۶,۰۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

آب درمانی ۱۰ جلسه

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۱,۸۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

ورزش در آب

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

رایگان

بهارستان

استخر بهشت 

شنا مقدماتی ۱۲ جلسه تضمینی

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۲,۹۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

شنا تکمیلی ۱۲ جلسه تضمینی 

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۳,۴۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

بلیط استخر

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۱۲۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

بدنسازی

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۸۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

پیلاتس

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۶۵۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

ایروبیک 

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۶۵۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

زومبا (ایروبیک پیشرفته)

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۶۵۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

TRX

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۱,۲۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

بادی پمپ(چربی سوز)

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۸۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

فیتس

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۹۵۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

بیلیارد

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۸۰۰,۰۰۰

بهارستان

استخر بهشت 

ماساژ دقیقه ای

خیابان اردیبهشت، مجتمع بهشت

۱۳,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

سانس بدون سرسره

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۷۰,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

سانس با سرسره

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۱۲۰,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

آموزش عمومی

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۱,۰۵۰,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

آموزش خصوصی

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۲,۷۰۰,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

حمام سنتی هر دقیقه

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۸,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

ماساژ هر دقیقه

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۸,۰۰۰

شهرضا 

استخر رویاهای آبی

آب درمانی جلسه ای

خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 

۸۰,۰۰۰

شهرضا 

مجموعه ورزشی ذوالفقار

ورزش با دستگاه تردمیل آقایان

 بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین

۶۸۰,۰۰۰

شهرضا 

مجموعه ورزشی ذوالفقار

بدنسازی سه روز در هفته خانم ها

 بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین

۴۰۰,۰۰۰

شهرضا 

مجموعه ورزشی ذوالفقار

بدنسازی ۶ روز در هفته خانمها

 بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین

۶۰۰,۰۰۰

شهرضا 

مجموعه ورزشی ذوالفقار

بدنسازی و ایروبیک بانوان سه روز در هفته 

 بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین

۶۰۰,۰۰۰

شهرضا 

مجموعه ورزشی ذوالفقار

ورزش بدنسازی بدون تردمیل آقایان

 بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین

۵۹۵,۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

بلیط استخر

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۱۲۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

کارت عضویت ۱۲جلسه ای استخر

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۱۵۰۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

کارت عضویت ۲۴ جلسه ای استخر

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۲۸۰۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

آموزش عمومی شنا 

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۱۸۹۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

آموزش نیمه خصوصی

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۲۷۰۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

آموزش خصوصی شنا 

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۳۶۰۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

عضویت ۱۰ساعت بهتوانی (بدنسازی آقایان)

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۱۱۷۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

عضویت ۳۰ساعت بهتوانی (بدنسازی آقایان)

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۲۷۲۰۰۰۰

اصفهان

بهتوانی غدیر 

عضویت ۱۲ ساعت بهتوانی (بدنسازی بانوان)

خ علامه امینی ضلع شرقی باغ غدیر کندرو بزرگراه پارکینگ ۴ باغ غدیر 

۱۰۸۰۰۰۰

اصفهان

پرواز

بلیط استخر

اصفهان خ شیخ کلینی مجموعه پرواز استخر پرواز

۱۱۲۰۰۰

اصفهان

پرواز

آموزش شنا ۱۲ جلسه خصوصی

اصفهان خ شیخ کلینی مجموعه پرواز استخر پرواز

۲۶۶۰۰۰۰

اصفهان

پرواز

آموزش شنا ۱۲ جلسه نیمه خصوصی

اصفهان خ شیخ کلینی مجموعه پرواز استخر پرواز

۱۲۶۰۰۰۰

اصفهان

پرواز

آموزش شنا ۱۲ جلسه عمومی 

اصفهان خ شیخ کلینی مجموعه پرواز استخر پرواز

۹۱۰۰۰۰

نظرات

 • انتشار یافته: 2
 • در انتظار بررسی: 46
 • غیر قابل انتشار: 0
 • محمدعلی فرحانی IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  3 11
  بسیار عالی و منظم تهیه شده،برایتان آرزوی موفقیت میکنم نمره شما۲۰ازبیست نمره
 • منوچهر نیک فر IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
  7 1
  لطفاجهت تنیس زمینی اقدام فرمایید۰

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =