مراکز ورزشی

نشانی مراکز ورزشی طرف قرارداد در منطقه سه صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منتشر شد.

نام مجموعه ورزشی یا خدمات مورد نیاز یا نام شهرهای زیر را در کادر جستجو  وارد کنید.

 اصفهان، شاهین شهر، فولادشهر، نجف آباد، بهارستان، خمینی شهر، کاشان، گلپایگان

 نام شهر

نام مجموعه

نوع خدمات

نشانی

نجف آباد کوهستان  قیمت گیشه خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان
نجف آباد کوهستان  آموزش شنا عمومی خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان
نجف آباد کوهستان  آموزش شنا خصوصی خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان
نجف آباد کوهستان  ورزش در آب خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان
نجف آباد کوهستان  ماساژ خیابان منتظری، جنب مجتمع پارک کوهستان
شاهین شهر انقلاب والیبال  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب بسکتبال  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب فوتسال   خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب ایروبیک سه روز در هفته  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب پیلاتس  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب بادی بلانس  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب کار با دستگاه سه روز در هفته  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب ماساژ ریلکسی  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب بدنسازی سه روز در هفته   خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب کاراته   خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب کیوکوشین   خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب کونگ فو  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
شاهین شهر انقلاب کیک بکسینگ  خیابان اقبال لاهوری، پلاک ۴۸
اصفهان آزادی استخر و سونا کوی امیریه، خیابان هشتم 
اصفهان عال قاپو قیمت بلیط خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو
اصفهان عال قاپو ماساژ خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو
اصفهان عال قاپو آموزش تضمینی خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو
اصفهان عال قاپو آموزش نیمه خصوصی شنا خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو
اصفهان عال قاپو آموزش شنای عمومی شنا خیابان چهارباغ عباسی، ساختمان هتل عالی قاپو
فولادشهر الماس آموزش شنای عمومی شنا کوی برزن۲، بلوار بصیرت
فولادشهر الماس شنای خصوصی  کوی برزن۲، بلوار بصیرت
فولادشهر الماس شنای نیمه خصوصی کوی برزن۲، بلوار بصیرت
فولادشهر الماس قیمت بلیط کوی برزن۲، بلوار بصیرت
کاشان اترینا استخر بلوار سردار واجدی، ابتدای جاده قصر
نجف آباد فضیلت استخرو پارک ابی محله ویلاشهر، بلوار امام علی، میدان آتش نشانی 
اصفهان ابوذر سانس آزاد ۳ ساعت  خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر ماساژ ۶۰ دقیقه ای خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر ماساژ ۳۰ دقیقه ای خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر ماساژ ۲۰ دقیقه ای  خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر ورزش در آب ۱۲ جلسه خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر شنای عمومی خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر شنای خصوصی خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر شنای تضمینی  خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر ۳۰ جلسه آزاد  خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر ۵۰ جلسه آزاد خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
اصفهان ابوذر TRX خیابان ابوذر، جنب کوی مادی فرشادی 
بهارستان علوی بلیط استخر فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی آموزش عمومی شنا  فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی آموزش نیمه خصوصی شنا فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی ورزش در آب فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی کراس فیت آقایان(۳روزدرهفته) فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی کراس فیت آقایان(همه روزه) فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی ایروبیک فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی پیلاتس فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی یوگا فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی باله فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی ژیمناستیک فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی کیک بوکسینگ فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی بادی ریتم فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی وشو فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی TRX فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
بهارستان علوی کراس فیت بانوان فاز ۱، خیابان فرشته، جنب مجتمع تجاری رضا 
شاهین شهر هیراد بدنسازی خیابان عطار، نبش فرعی ۲ 
شاهین شهر پاسارگاد بدنسازی خیابان مخابرات، بعد از فرعی ۱، پلاک ۴۴
شاهین شهر قصر قو  استخر خیابان خانه کارگر، تقاطع خیام و دانش 
شاهین شهر پوریای ولی  فوتسال خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی  والیبال  خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی  بسکتبال  خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی  بدمینتون خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی  ژیمناستیک خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی  کونگ فو  خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی کاراته  خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی دفاع شخصی  خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر پوریای ولی تکواندو خیابان سهراب سپهری، خیابان بوستان 
شاهین شهر آفتاب استخر خیابان مخابرات، فرعی ۱۲ 
گلپایگان شاهد  استخر بلوار پرستاران، مجتمع ورزشی تختی
اصفهان قصر موج خانه ورزش در آب ۱ دوره محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه آب درمانی ۱ دوره محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه آموزش مقدماتی شنا محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه آموزش تکمیلی شنا محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه آموزش شنا خصوصی محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه ژیمناستیک ماهیانه محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه یوگا ماهیانه محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه ایروبیک ماهیانه محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه تکواندو ماهیانه محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان قصر موج خانه استخر و سونا محله خانه اصفهان، بلوار ماه فرخی
اصفهان بهار استخر سانس آزاد خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار ماساژ ریلکسیشن ۱ ساعت خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار ماساژ ورزشی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار ماساژ ۳۰ دقیقه خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار حمام ترکی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار آموزش شنا خصوصی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار آموزش شنا نیمه خصوصی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار ورزش در آب خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار ورودی باشگاه بدنسازی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار آموزش خصوصی بدنسازی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار آموزش نیمه خصوصی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار تی آر ایکس نیمه خصوصی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار ایروبیک خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار پیلاتس خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار بادی پمپ خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار فت برن خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار یوگا خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار اسپینیگ خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار کراس فیت خصوصی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
اصفهان بهار کراس فیت نیمه خصوصی خیابان فلسطین، مجتمع فرهنگی ورزشی بهار
کاشان امیرکبیر استخر و سونا بلوار قطب راوندی، بلوار شهید خیامی
خمینی شهر غدیرخمینی شهر قیمت بلیط میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی
خمینی شهر غدیرخمینی شهر آموزش شنای عمومی  میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی
خمینی شهر غدیرخمینی شهر آموزش شنای نیمه خصوصی میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی
خمینی شهر غدیرخمینی شهر آموزش شنای خصوصی میدان قدس، بلوار جمهوری اسلامی
اصفهان گراد بدنسازی کار با دستگاه بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱
اصفهان گراد تی آر ایکس بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱
اصفهان گراد ایروبیک بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱
اصفهان گراد پیلاتس بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱
اصفهان گراد یوگا  بلوار شیخ صدوق، بعد از خیابان شیخ مفید، قبل از تقاطع نیک بخت، نبش کوچه ۴۱
اصفهان پالادیوم کار با دستگاه آقایان (۱۲جلسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم ایروبیک آقایان (۱۲ جلسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم ماساژ هر جلسه میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم کار با دستگاه خانم ها(۱۲ جلسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم ایروبیک (۱۰جلسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم اسپینینگ ۸ جلسه میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم  (۱۲جلسه)  TRX میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم بادی میکس (۱۵جلسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم آنالیز بدن با دستگاه کامپوزیشن میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم  مربی خصوصی آقایان (۱۲جلسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان پالادیوم  مربی خصوصی بانوان (۱۲جسه) میدان آزادی، خیابان آزادگان
اصفهان بهشت  آب درمانی (۱۰جلسه) بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  ورزش در آب بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  شنا مقدماتی ۱۲ جلسه تضمینی بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  شنا تکمیلی ۱۲ جلسه تضمینی  بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  بلیط استخر بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  بدنسازی بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  پیلاتس بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  ایروبیک  بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  زومبا (ایروبیک پیشرفته) بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  TRX بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  بادی پمپ(چربی سوز) بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  فیتس بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  بیلیارد بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان بهشت  ماساژ دقیقه ای بهارستان، فاز ۲، خیابان اردیبهشت غربی، جنب پمپ بنزین
اصفهان رویاهای آبی سانس بدون سرسره خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان رویاهای آبی سانس با سرسره خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان رویاهای آبی آموزش عمومی خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان رویاهای آبی آموزش خصوصی خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان رویاهای آبی حمام سنتی هر دقیقه خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان رویاهای آبی ماساژ هر دقیقه خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان رویاهای آبی آب درمانی جلسه ای خیابان پاسداران، ساختمان دانشگاه آزاد اسلامی 
اصفهان ذوالفقار ورزش با دستگاه تردمیل آقایان  بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین
اصفهان ذوالفقار بدنسازی سه روز در هفته خانم ها  بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین
اصفهان ذوالفقار بدنسازی ۶ روز در هفته خانم ها  بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین
اصفهان ذوالفقار بدنسازی، ایروبیک خانم ها  بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین
اصفهان ذوالفقار بدنسازی بدون تردمیل آقایان  بلوار مطهری، نبش کوچه فرعی ۳، طبقه زیرین بیمه کار آفرین

نظرات

 • انتشار یافته: 2
 • در انتظار بررسی: 36
 • غیر قابل انتشار: 0
 • محمدعلی فرحانی IR ۱۹:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
  3 9
  بسیار عالی و منظم تهیه شده،برایتان آرزوی موفقیت میکنم نمره شما۲۰ازبیست نمره
 • منوچهر نیک فر IR ۱۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۱۳
  4 0
  لطفاجهت تنیس زمینی اقدام فرمایید۰

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 4 =