انتصاب

روسای جدید واحدهای حسابداری مالی و تلفیقی، حسابداری تأمین و تخصیص منابع مالی، حسابداری مالیاتی، حسابداری اموال و دارایی ها در صندوق ها منصوب شدند.

مجید بنی اسدی مدیر تأمین منابع، دفاتر مالی و تلفیقی صندوق ها در احکامی جداگانه، فرناز السادات افتخاری را به عنوان «رئیس حسابداری مالی و تلفیقی»، سعید همتی را به عنوان «رئیس حسابداری مالیاتی»، محمدرضا صالحی را به عنوان «رئیس حسابداری اموال و دارایی ها» و الهام شاطری را به عنوان «رئیس حسابداری تأمین و تخصیص منابع مالی» منصوب کرد.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 3 =