پاسباز

مدیر جدید امور مالی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

رئیس صندوق ها در حکمی جعفر پاسباز را به سمت مدیر مالی صندوق ها منصوب کرد.

در این حکم تصریح شده است که انتصاب مذکور به پیشنهاد معاون امور مالی، بودجه و تامین منابع صندوق ها انجام می شود.

استفاده از فناوری و روش های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ثبت اسناد مالی، در محتوای این حکم تصریح شده است.

برای ما بنویسید

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 1 =