کسب عناوینی در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

روابط عمومی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در پانزدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی در بخش ویژه‌نامه رتبه اول مشترک، تحلیل محتوا رتبه دوم، ادبیات (بخش مستندساز) رتبه سوم، فیلم‌های مستند رتبه سوم مشترک، کسب موفقیت کرد و شایسته تقدیر در بخش ادبیات (داستان سرایی) در سطح ملی شد. ‌