• کد خبر: 6228

بازنشستگان فارس و پاییز

عکس مربوط به یکی از برنامه‌های گردشگری کانون بازنشستگان فارس است که پیش از شیوع کرونا انجام شده است.