قدردانی از بازنشستگان صندوق‌ها

آئین قدردانی از ۳ تن از کارکنان صندوق‌ها، که در ماه شهریور به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در بخشی از نشست شورای مدیران برگزار شد.

آئین قدردانی از ۳ تن از کارکنان صندوق‌ها، که در ماه شهریور به افتخار بازنشستگی نائل شده‌اند امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) در بخشی از نشست شورای مدیران برگزار شد. رئیس صندوق‌ها با اهدا لوح تقدیر از سرکار خانم سارا زال‌نژاد، و آقایان منوچهر سلطانی و امیرهوشنگ اصلاح‌کن قدردانی کرد. 

این آئین به دلیل رعایت اصول مراقبت‌های مربوط به ویروس کرونا در مدت زمان کوتاهی با حضور معاونان صندوق‌ها، برگزار شد.