تصاویر مراسم تجلیل کارکنان صندوق ها از مهندس رحیمی

کارکنان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت صبح امروز (یکشنبه ۱۹ آبان ماه) با حضور رئیس هیات رئیسه، طی آئینی در ساختمان مرکزی صندوق از مهندس رحیمی رئیس پیشین هیات رئیسه، تجلیل و قدردانی کردند.

کارکنان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت صبح امروز (یکشنبه ۱۹ آبان ماه) با حضور محمدمهدی رحمتی رئیس هیات رئیسه، طی آئینی در ساختمان مرکزی صندوق از مهندس رحیمی رئیس پیشین هیات رئیسه،  تجلیل و قدردانی کردند.