دیدار و گفتگوی روسای کانون‌های کرمانشاه، کردستان و همدان با رییس صندوق‌ها

روسای کانون های کردستان، کرمانشاه و همدان با رئیس و معاون درمان صندوق ها دیدار و در خصوص موضوعات مختلف از جمله درمان گفتگو کردند.

روسای کانون های کردستان، کرمانشاه و همدان بعد از ظهر روز (سه شنبه 14 آبان ماه) با رئیس و معاون درمان صندوق ها دیدار و گفتگو کردند.