جلوه‌ای از نشست هیئت‌مدیره کانون شهرری با رئیس صندوق‌ها

به بهانه‌ی دیدار اخیر چند هیئت‌مدیره کانون‌های بازنشستگان صنعت نفت با رئیس و معاونان صندوق‌ها، تصاویری از دیدار گذشته کانون بازنشستگان شهرری منتشر شد.