قدردانی کانون خطوط لوله از خدمات مدیرعامل پیشین این شرکت

در مراسمی از سوی کانون بازنشستگان خطوط لوله و مخابرات از خدمات مهندس جعفری نسب مدیرعامل پیشین این شرکت قدردانی شد. وی به تازگی به جمع همکاران بازنشسته پیوسته است.

 اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به پاس تلاش های مهندس جعفری نسب در شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با وی دیدار کردند.

 در این برنامه صمیمی مهندس عرب یار محمدی مدیر عامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با تقدیر از اقدام ارزشمند اعضاء هیات مدیره کانون بازنشستگان شرکت گفت: بزرگترین سرمایه امروز من و شرکت در ستاد و مناطق روحیه همدلی و اتحاد و قدرشناسی از یکدیگر است .

در ادامه این برنامه آقایان پیشاهنگ رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و صابرن‍ژاد به بیان خاطرات و ویژگیهای بارز مدیریتی مهندس جعفری نسب پرداختند.

در پایان این دیدار پس از اهداء  لوح تقدیر کانون بازنشستگان به مهندس جعفری نسب اقدام به گرفتن عکس یادگاری کردند.