آزمون کتبی متقاضیان همکاری با واحد فناوری اطلاعات صندوق ها برگزار شد

آزمون کتبی متقاضیان همکاری با فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق ها، امروز (چهارشنبه 11 اردیبهشت ماه ) از سوی واحد آموزش معاونت منابع انسانی و پشتیبانی برگزار شد.

بر این اساس، پذیرفته شدگان آزمون کتبی و مصاحبه به شکل ساعتی با صندوق ها در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات همکاری خواهند کرد. در صورت نیاز صندوق ها، همکاری با این مجموعه طبق دستورالعمل های مشخص منابع انسانی میسر خواهد بود. 

این گزارش می افزاید: در جریان برگزاری این آزمون، رئیس صندوق ها و معاون منابع انسانی از نحوه برگزاری آن بازدید کردند. 

لینک آگهی دعوت به همکاری 

برچسب‌ها