• کد خبر: 5059

معرفی کتاب «مبانی استمرار تحقق حجاب و عفاف»

کتاب «مبانی استمرار تحقق حجاب و عفاف» تالیف همکار فرهیخته بازنشسته علی‌شیر رضایی میرقاید، که از سوی انتشارات معتبر چاپ و منتشر شده است.

یکی از مواردی که می‌تواند در تدوین خصوصیات بارز جامعه مدرن و مدون و سرشار از انوار سهیلی  برکات الهی، تاثیر بسزایی داشته و در تکوین مناسبات اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی بسیار مهم باشد اصل بدیهی حفظ و رعایت حجاب و عفاف در زنان و مردان است.

با توجه به این موضوع، مقوله ارزشمند و جامع مدیریت رفتار اجتماعی – حفظ حجاب و عفاف- که برگرفته از فرامین الهی است، می‌تواند تمامی نهادها و جوامع و اجتماعات بشری را در یک طیف گسترده جهانی از خطاها و فسادها و تباهی‌ها نجات داده و صراط‌المستقیم تعیین شده در احکام الهی را به مردم تشنه حق و حقیقت در تمامی بلاد و مرزها و ممالک جهان، نمایان سازد.

کتاب مبانی استمرار تحقق حجاب و عفاف از سوی انتشارات معتبر چاپ و منتشر شده است.