• کد خبر: 5041

« دوبیتی‌های آبادان » مجموعه‌ای از اشعار طنز همکار فرهیخته بازنشسته رحیم پیمان

نویسنده در این کتاب دوبیتی‌ هایی را با لهجه آبادانی سروده‌ که مشتمل است بر اشعاری به زبان عربی و فارسی.

دوبیتی‌های آبادان مجموعه‌ای از اشعار طنز همکار بازنشسته رحیم پیمان است. این مجموعه مشتمل است بر اشعاری به زبان عربی و فارسی.

نویسنده در مقدمه کتاب می‌گوید: «دوبیتی‌هایی را که با لهجه آبادانی سروده‌ام حاصل بیست سال سکونت در آبادان است.

هرجا کم می‌آوردم از کتاب«جامعه شناسی آبادان» دکتر لهسایی زاده یاری می‌گرفتم. چنانچه اهل شهر هستید می‌بینید در بعضی اشعار، ابیات از نظر معنایی با هم ارتباط ندارند، هدف صرفا به کار بردن اصطلاحات آبادانی بوده و نه بیان معنایی خاص.»

این کتاب از سوی نشر ره‌آورد هنر روانه بازار نشر شده است.