بازدید رئیس صندوق‌ها از منطقه ۲ (خوزستان)

رئیس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز چهارشنبه (۴ آبان‌ماه) با سفر به استان خوزستان از منطقه ۲ صندوق‌ها بازدید کرد.

 عباس حاجی‌صادق رئیس صندوق‌ها در جریان این سفر با مسئولان کانون‌های بازنشستگان اهواز و امیدیه دیدار و در زمینه مسائل بازنشستگان و بازماندگان گفتگو کرد. در همین چارچوب رئیس صندوق‌ها با روسای نمایندگی‌های منطقه ۲ نیز نشست برگزار کرد. در این برنامه معاونان و مشاوران صندوق‌ها نیز حضور داشتند. 

برنامه‌ دیدارهای حضوری با بازنشستگان در اقصی‌نقاط کشور پس از فروکش کردن بیماری کرونا شتاب گرفته است.