• کد خبر: 8651

عظمت شهدای کربلا

عظمت شهدای کربلا به این است که برای احساس تکلیف، که همان جهاد در راه خدا و دین بود، از عظمت دشمن نترسیدند.

عظمت شهدای کربلا