معارفه اعضای جدید کمیته انضباطی

آئین معارفه اعضای جدید کمیته انضباطی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، روز یکشنبه (۲۱ شهریورماه) با حضور رئیس صندوق برگزار شد.

بر این اساس، حسین نصرت‌زاده و بهزاد طالبی‌مرندی به عنوان نمایندگان صندوق در کمیته، مسعود امینی و امیر نجار به عنوان نمایندگان بخش کارکنان، مهدی شریفی به عنوان نماینده روسا و سرپرستان احکام دریافت کردند. ثریاخانعلی‌پور، حمزه بخشنده و جلیل کوشا نیز به‌ترتیب به عنوان اعضای علی‌البدل بخش سرپرستان و کارکنان احکام خود را دریافت کردند.