دیدار و گفتگوی معاون رفاه با اعضای کانون خوزستان

معاون رفاه و بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در جریان بازدید از استان خوزستان، از کانون خوزستان بازدید و با اعضای هیات مدیره آن دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، هیات مدیره شعبه کانون در امیدیه نیز حضور داشتند.

جاسم میاحی رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان استان خوزستان با قدردانی از خدمات صندوق‌ها و خوش آمدگویی به معاون رفاه، افزود: همواره به دنبال بهبود روند ارائه خدمات و کمک به این فرایند هستیم. بنابراین، برگزاری اینگونه نشست‌ها در جهت تحقق این هدف، اثربخش است.

در ادامه این نشست، نصرالله افشون، محمد موسوی، شمس‌الله جعفرپور، به عنوان اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان خوزستان، محمد عطایی به عنوان بازرس کانون و هوشنگ طهماسبی رئیس کانون امیدیه شعبه خوزستان، در خصوص مسائل مختلف، دیدگاه‌یشان را مطرح کردند. 

محسن رامین، معاون رفاه و بازنشستگی در اولین سفر خود به مناطق، از روز سه شنبه تا پنجشنبه (۲۷ شهریورماه) از نمایندگی‌های صندوق در استان و کانون خوزستان بازدید کرد.