• کد خبر: 6147

شماره ۷

اطلاع‌نگاشت/ جلوه‌ای از خدمات صندوق‌ها

تشریح خدمات صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، در حوزه پرداخت منظم مستمری و مقرری، و سایر پرداخت‌های نقدی و اعتباری که در طول سال ٩٨ و ٩٩ تاکنون انجام شده است.