بازدید معاون بازنشستگی از نمایندگی صندوق‌ها در خوزستان

معاون رفاه و بازنشستگی صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سفری سه روزه به خوزستان از نمایندگی‌های صندوق در این استان از جمله در شهرهای اهواز، آبادان، ماهشهر و امیدیه بازدید کرد.

این سفر از روز سه شنبه تا پنجشنبه (۲۷ شهریورماه) انجام شد.