در جریان سفر به خوزستان انجام شد

بازدید رئیس صندوق‌ها از نمایندگی‌های اهواز

رئیس صندوق‌ها روز چهارشنبه (۲۶ شهریور ماه) از نمایندگی‌های صندوق‌ها در اهواز بازدید کرد. این سومین بازدید رئیس صندوق‌ها در سال‌های اخیر از نمایندگی‌های یاد شده است.

در جریان این بازدید مشاور رئیس هیات رئیسه و مدیر امور حراست، و رئیس روابط عمومی نیز حضور داشتند.