خدمت رسانی همکاران در روزهای کرونایی در تبریز

کارکنان صندوق های بازنشستگی صنعت نفت در این روزها که کشورمان مانند سایر نقاط جهان درگیر شیوع بیماری کروناست، همچنان خدمات رسان هستند. همزمان تدابیری برای رعایت بهداشت و سلامت فردی و جمعی بکار بسته اند.

منطقه هفت صندوق ها، شامل استان های به طور عمده شمال غرب کشور است. به همکاران عزیزمان در این منطقه خداقوت می گوییم.