تجلیل از رئیس پیشین هیات رئیسه صندوق ها در شرکت اهداف

مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت‌های مرتبط با صندوق ها، طی مراسمی، عصر روز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) از مهندس رحیمی رئیس پیشین هیات رئیسه صندوق ها، تجلیل و قدردانی کردند.

مدیران شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت‌های مرتبط با صندوق ها، طی مراسمی، عصر روز (دوشنبه، ۲۰ آبان ماه) از تلاش‌های مهندس رحیمی، تجلیل و قدردانی کردند. در این مراسم رئیس هیات رئیسه، رئیس و معاونان صندوق ها نیز حضور داشتند.