سرپرست جدید واحد خدمات اداری و اجتماعی معارفه شد

آئین معارفه سرپرست جدید و تکریم رئیس پیشین واحد خدمات اداری و اجتماعی با حضور رئیس و معاونان صندوق ها روزیکشنبه (۲۱ مهرماه) برگزار شد.

بر این اساس از زحمات و تلاشهای علی محمد غزلباش رئیس پیشین واحد خدمات اداری و اجتماعی قدردانی و احمد قربانی به عنوان سرپرست جدید این واحد معرفی شد.