نشاط بازنشستگان شیراز در پرتوی برنامه‌های گردشگری

کانون شیراز تصاویر جالب و تازه‌ای از برنامه‌های گردشگری بازنشستگان ساکن این شهر را ارسال کرده است؛ تماشای جلوه‌ای از این تصاویر خالی از لطف نیست.

از کانون شیراز به جهت ارسال عکس‌های دارای استانداردهای نشر تشکر و قدردانی می‌کنیم. منتظر ارسال تصاویر فعالیت سایر بازنشستگان هستیم به یاد داشته باشیم تصاویر دارای ارزش خبری، امکان نشر خواهند داشت. 

برچسب‌ها