تصاویر ورزش بازنشستگان در مجموعه ورزشی آموزشی شماره سه (شهید زرگر)

ورزش یکی از علاقه‌مندی‌های بازنشستگان است باشگاه‌های ورزشی طرف قرارداد به‌خصوص مجموعه‌های ورزشی صنعت نفت از مکان‌های مورداستفاده این قشر است. جلوه‌ای از حضور ورزشی بازنشستگان نفت را از دریچه دوربین در این گزارش خواهید دید.