عکس/ ورود شرکت کنندگان به اردوی شمال، ویژه فرزندان توانخواه

اردوی گردشگری و فرهنگی ویژه فرزندان توانخواه و خانواده آنان به مدت یک هفته در منطقه گردشگری نمک آبرود برگزار شد. در این گردهمایی ۵۰۰ نفر از منطقه ۲ صندوق ها شرکت کردند.