برگزاری دوره آموزشی ارتباطات با محوریت هوش هیجانی

کارکنان صندوق ها در خصوص اقسام ارتباطات با هدف ارائه خدمات بهتر آموزش دریافت کردند.

 نخستین کارگاه آموزشی هوش هیجانی با هدف چگونگی بهبود ارتباط درون‌فردی و میان‌فردی، برای کارکنان شاغل در ستاد صندوق‌ها روز چهارشنبه (22 اسفند ماه) به همت واحد آموزش و توسعه مدیریت معاونت منابع انسانی و پشتیبانی، در سالن اجتماعات صندوق ها برگزار شد.