• کد خبر: 5103

معرفی کتاب « برد »

کتاب « برد » توسط همکار فرهیخته بازنشسته عبدالرضا رضایی نژاد ترجمه و از سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.

 ما برنده آفریده شده‌ایم. آمده‌ایم تا توانمندی‌هایی را که در وجودمان نهاده شده است، سرمایه قرار دهیم و اندیشه را به کار گیریم و عشق را انگیزه و توشۀ راه گردانیم تا در پهنۀ گیتی یک برنده باشیم.

جک و سوزی ولش نویسندگان کتاب "برد" که خود برندگانی در صحنۀ مدیریت هستند در این کتاب به خوانندگان گوشزد می‌کنند که هرکسی استعداد خاصی دارد. به زعم آن‌ها قرار گرفتن انسان در جایگاه مناسب، مایۀ شادی و نیرومندی وی خواهد بود، چه در میدان بازی باشد و چه در دنیای کسب و کار، بنابراین برای برنده شدن لازم است تا ابتدا خود را بشناسیم، هوشمندی‌های خویش را شناسایی کنیم، برای برد برنامه‌ریزی کنیم، در اجرای برنامۀ خود سخت بکوشیم، از باخت‌های خود بیاموزیم و در پایان برنده باشیم.

نویسندگان اساسی‌ترین عامل برای پیروزی در صحنۀ کسب و کار را گزینش و به کارگیری انسان‌های مناسب می‌دانند.

این کتاب از سوی سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.