• کد خبر: 5102

معرفی کتاب « رشد شتابان »

کتاب «رشد شتابان» توسط همکار فرهیخته بازنشسته عبدالرضا رضایی نژاد ترجمه و از سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.

12 راهکار عملکرد بهتر " رشد شتابان " با پشتوانه 30 ساله پریس پریچت نویسنده این کتاب، در زمینه مشاوره های مدیریتی به شرکت های مهم در سراسر جهان، موفقیت بهره گیران از این راهکارها را تضمین می کند.

" رشد شتابان " کتابی است که باید آن را همیشه و همه جا در دسترس قرار داد تا با مراجعه مکرر به آن بتوان راهکارهای 12 گانه آن را برای رشد موفیت در سازمان، و نیز در زندگی شخصی، نهادینه کرد.

" رشد شتابان " کتابی است که شما بارها و بارها  آن را مطالعه  و نظاره گر تحولی شگرف و سرنوشت ساز در زندگی خود خواهید بود.

این کتاب از سوی موسسه خدمات فرهنگی رسا منتشر شده است.