• کد خبر: 5101

معرفی کتاب « نوآوری بستر پیروزی »

کتاب «نوآوری بستر پیروزی» توسط همکار فرهیخته بازنشسته عبدالرضا رضایی نژاد ترجمه و از سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.

 کتاب «نوآوری بستر پیروزی » نوشته مایکل تاشمن و چارلز اریلی سوم، بازده بیست سال همکاری دو تن از استادان برجسته دانشگاهی با فرهیختگان جهان است.

نویسندگان کوشیده اند ضمن بهره گیری از دیدگاه‌های مدیران هوشمند و با استفاده از نتایج پژوهش‌های گوناگون در زمینه‌های نوآوری و دگرگون سازی، فناوری‌های نوین را بکار بسته اثری سودمند و خواندنی فراهم آورند.

نویسندگان در پی آن هستند تا مدیران دانشجویان و دیگر علاقه‌مندان را با سازو کار نوآوری و دگرگونی و نیز پیاده کردن پیروزمندانه فرایند آن آشنا سازند.

به بیان دیگر در این کتاب نتیجه پژوهش‌های علمی با یافته‌ها و تجربه های هزاران نفر از مدیران آمیخته شده راهی هموار برای پرداختن به نوآوری و پیروزی در سایه آن نشان داده شده است. نوآوری بستر پیروزی منبعی بسیار غنی و کاربردی در زمینه مدیریت دگرگونی است.

این کتاب از سوی انتشارات سازمان فرهنگی فرا منتشر شده است.