• کد خبر: 5057

معرفی کتاب «منابع انرژی و بهره بهینه از هیدروکربن ایران»

کتاب «منابع انرژی و بهره بهینه از هیدروکربن ایران» نوشته همکار فرهیخته بازنشسته حسینعلی حجاری‌زاده که از سوی انتشارات فرزان در منتشر شده است.

پیدایش گیاه و حیات در روی کره زمین مستلزم وجود منابع غذایی و انرژی بوده است که از حدود 47/4 میلیارد سال عمر زمین تاکنون از شکل اولیه خود به شکل کنونی تکامل یافته است.

 کتاب «منابع انرژی و بهره بهینه از هیدروکربن ایران» در بخش‌های 9 گانه خود، به معرفی انرژی‌های فسیلی، منابع انرژی  هسته‌ای، منابع انرژی فناناپذیر، منابع انرژی تجدیدپذیر، هزینه تولید فراورده‌ها از گاز هیدروکربنی، درآمد ایران از صدور گاز طبیعی، هزینه تولید فراورده‌های مشتق از نفت خام، انرژی بهینه برای مصرف در کشور و پتروشیمی، به عنوان صنعت برتر ایران پرداخته است.

نگارنده در مقدمه، هدف از نوشتن این کتاب را ارائه مختصر و کلی در مورد منابع موجود انرژی در جهان و معرفی منابع و حاملهای انرژی بهینه برای سال‌های قابل پیش‌بینی و همچنین مزیت صنعت پتروشیمی در ایران از لحاظ خوراک از سه منظر مقدار ذخیره، توجیه اقتصادی و ملاحظات زیست‌محیطی عنوان کرده است.

این کتاب از سوی انتشارات فرزان منتشر شده است.