• کد خبر: 5017

ترجمه کتاب «زنان، مدیریت و رهبری» توسط همکار فرهیخته بازنشسته سهراب خلیلی شورینی

نویسندگان این کتاب به شما خواهند گفت که چگونه می‌توانید استعداد منحصربه‌فرد، به اضافه توانایی‌های زنانه خود را برای تبدیل شدن به بهترین رهبر ممکن، در کار و زندگی شخصی مورد استفاده قرار دهید.

هدف مهارت‌های راهبردی برای زنان، بررسی و ارائه ویژگی‌هایی است که کسی را رهبر می‌کند و سپس آموزش مهارت‌های بنیادی رهبری است که می‌توان آنها را در محل کار بکار برد.

تاکید کتاب «زنان، مدیریت و رهبری» بر زنان است و چالش‎‌ها و فرصت‌های ویژه‌ای را که زنان رهبر فراروی دارند، بررسی می‌کند.

اما چرا در این کتاب مرکز توجه، رهبری برای زنان است؟ هرچه که در طول زندگی آموخته، جذب و مشاهده کرده‌اید بر رفتار شما اثر گذاشته است. یعنی جنسیت و رفتار ناشی از آن در سبک رهبری شما نقش دارد. مرلین منینگ و پاتریشا هداک، نویسندگان این کتاب به شما خواهند گفت که چگونه می‌توانید استعداد منحصربه‌فرد، به اضافه توانایی‌های زنانه خود را برای تبدیل شدن به بهترین رهبر ممکن، در کار و زندگی شخصی مورد استفاده قرار دهید.

این کتاب از سوی سهراب خلیلی شورینی همکار بازنشسته ترجمه شده و انتشارات مرکز آن را تقدیم علاقه‌مندان کرده است.