نصرت زاده

سازوکار نرم افزار جامع منابع انسانی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت با هدف یکپارچگی در مدیریت راه اندازی شد. داده های آماری در این سیستم پردازش و اطلاعات آن جهت تصمیم سازی بکارگرفته می شود.

حسین نصرت زاده، معاون منابع انسانی و پشتیبانی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت گفت: نرم افزار جامع تحت وب مدیریت منابع انسانی در چارچوب اجرای یک پروژه مشتمل بر امکانات جذب و استخدام، تشکیلات پرسنلی، احکام کارگزینی، حضور و غیاب، ماموریت و مرخصی، ارزیابی عملکرد توسط این معاونت در صندوق راه اندازی شد. 

وی در خصوص کارایی این سامانه مدیریتی گفت: برای اولین بار در صندوق ها با هدف یکپارچگی در سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان و با اتخاذ رویکرد لزوم نگهداشت و به‌روزآوری اطلاعات پرسنلی کارکنان، در اختیار داشتن گزارش‌های متنوع مدیریتی و کارشناسی، دسترسی به آمار دقیق و داده های معتبر، بهبود در روند انجام فرآیندها و فعالیتهای حوزه منابع انسانی و تحقق بستر مناسب برای برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم گیری در این حوزه، سیستم نرم افزاری یادشده بکار گرفته شد. 

نصرت زاده گفت: در حال حاضر بخش عمده ای از امکانات و قابلیت های سیستم مذکور، پیاده سازی شده و نماینده صندوق در قرارداد منعقد شده بین صندوق و عرضه کننده سیستم به همراه گروهی متشکل از کارشناسان ذیربط معاونت منابع انسانی و پشتیبانی ضمن تعامل موثر با کارشناسان عرضه کننده سیستم در روند استقرار، بومی سازی، اجرا و بهره‌برداری از سیستم مشارکت دارند. در همین ارتباط قابل توجه است که حقوق فروردین ماه ۱۳۹۸ کارکنان قراردادی صندوق ها از طریق سیستم مذکور پرداخت شد که این موضوع به عنوان اولین خروجی ملموس سیستم جدید قابل ملاحظه است.

معاون منابع انسانی و پشتیبانی افزود: نمایندگان مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات صندوق نیز از آغاز پروژه، با معاونت منابع انسانی و پشتیبانی صندوق ها و نمایندگان عرضه کننده سیستم در حوزه تامین زیر ساخت ها و نیازهای نرم افزاری و سخت افزاری به منظور پیاده سازی، استقرار و اجرای بهینه سیستم، همکاری‌های ارزشمندی را داشته اند.

وی گفت: بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازوکاری های نوین که منجر به کارآمدی و اثربخشی بیشتر می شود مورد تاکید ارکان صندوق است که این معاونت نیز در همین چارچوب، طرح مذکور را به اجرا درآورد. 

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =