گردشگری و شادی

بعد از دوره بازنشستگی، کیفیت زندگی می‌تواند حتی بهتر از قبل باشد، ولی همه‌چیز به خود فرد بستگی دارد؛ انسان زمانی شروع به پیرشدن می‌کند که خاطراتش از آرزوهایش پر رنگ‌تر شده و بپذیرد که نمی تواند.

بازنشستگی از محل کار و صنعت نفت، به معنای بازنشستگی از زندگی نیست. دوران بازنشستگی می‌تواند به عنوان بهترین دوران برای مهارت‌آموزی و فرصتی برای انجام کارهایی که دوست داشته‌اید انجام دهید اما فرصت و امکان انجام آن را نداشته‌اید، تلقی شود.

رسیدن به دوران بازنشستگی و سالمندی، یک موفقیت محسوب می‌شود، لذا نباید هرگز افسوس بازنشسته‌ شدن و بالارفتن سن را خورد.

انسان زمانی شروع به پیرشدن می‌کند که خاطراتش از آرزوهایش پر رنگ‌تر شده و بپذیرد که نمی‌تواند شرایط را تغییر دهد و خود را بیشتر به گذشته مشغول کند تا به آینده و ثبات و سکون را به تغییر و مسافرت ترجیح دهد.

لذا بعضی‌ها گویی تا آخر عمرشان هم پیر نمی‌شوند، بعضی‌ها موهایشان سفید و ریش‌های‌شان سفید است اما جوانند. زیرا پیر شدن یک انتخاب است و تصمیم گرفته‌اند همیشه جوان بمانند...

سن تنها یک عدد است، باید نگذاریم اعداد محدودمان کنند. افراد همان‌قدر سن و سال دارند که حس می‌کنند، نه عددی که در شناسنامه آنان نوشته‌شده‌است.

بازنشستگی به عنوان یک واقعه مهم در زندگی تلقی شده و انتقال به دورانی فارغ از مسئولیت‌های اصلی اجتماعی و زندگی محسوب می‌شود. دوره بازنشستگی می‌تواند مهمترین دوره برای تغییرات زندگی و نقش‌پذیری افراد باشد؛ اما متاسفانه این دوران برای بعضی افراد توأم با نگرانی است.

دوره بازنشستگی بر میزان استقلال، روابط‌اجتماعی، میزان فعالیت، مهارت‌های فردی و حرفه‌ای افراد تأثیر می‌گذارد و چنانچه به درستی برنامه‌ریزی شود می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود.

برای سازگاری با این دوران، بیشتر بر پیشگیری از بیماری‌های جسمی، روانی و اجتماعی افراد تأکید می‌شود. اگر بازنشستگان، قدرت توان سازگاری در مواجهه با مشکلات جسمی و روانی را داشته‌باشند، این دوران به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود.

بعد از دوره بازنشستگی، کیفیت زندگی می‌تواند حتی بهتر از قبل باشد، ولی همه‌چیز به خود فرد بستگی دارد.

افراد می‌توانند به دوران بازنشستگی به‌عنوان دوره آزادی و فراغت نگاه کنند و یا اینکه از آن به دوره بیهودگی و کسالت یاد کنند. زمانی که بی‌برنامه و ناامید به بازنشستگی فکر می‌کنید، زودتر پیر می‌شوید. در حالیکه بازنشستگی پایان راه نیست، بلکه آغازی دیگر در زندگی است، با کوله‌باری از تجربه، اندیشه و امید برای راه‌های نرفته.

             دکتر احمد دلبری

مدیر کلینیک تخصصی طب سالمندی

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =