کد خبر: 4998
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۵

دستورالعمل دریافت و برقراری تسهیلات درمانی، رفاهی، حق اولاد و عائله مندی به شرح ذیل می باشد.

مقررات مربوط

 1. مبلغ حق عائله مندی توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هر ساله تعیین می گردد.
 2. حق عائله مندی فقط به یک همسر تعلق می گیرد و تعدد زوجات موجب افزایش مبلغ نخواهد بود و مبلغ مذکور بین همسران بالسویه تسهیم خواهد شد.
 3. در صورت فوت و یا طلاق همسر، حق عائله مندی قطع می شود و قابل پرداخت نخواهد بود، ولی در صورت داشتن فرزند تحت تکفل ار تاریخ 91/11/1 حق اولاد برقرار می گردد.
 4. محدودیتی در ارتباط با پرداخت تعداد کمک هزینه حق اولاد وجود ندارد.
 5. بـه والدین، خـواهـر و بـرادر تحت تـکفل کـارمنـد بازنشسته حق عائله و اولاد تعلق نمی گیرد.
 6. کلیه افراد تحت تکفل کارمند بازنشسته (بیش از یک همسر) می توانند از کلیه تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی بهره مند گردند.
 7. حق اولاد جـهت فـرزنـدان پـسر تـا سـن 20 سال پـرداخت می شود. و در صورت عـدم اشتغال بـه کـار و تحصیل تا سن 22 سال فقط می توانند از خدمات درمانی بهره مند شوند.
 8. حق اولاد جهت فرزندان پسر بالای 20 سال در صورتی که در سطح دانشگاه مشغول به تحصیل باشند تا سن 25 سال پـرداخت مـی شود. و در صورت اشتـغال به تحصیل در سطح کارشناسی و بالاتر مـی توانند پـس از سن 25 سـال فقـط از تسهیـلات خـدمـات درمـانی بهره مند گردند.
 9. حق عائله و اولاد در صورتی به بازنشستگان زن تعلق می گیرد که کارمند بازنشسته زن حضانت و سرپرستی و قیومیت فرزندان خود را عهده دار باشد. (با ارائه مدارک مثبته که توسط مراجع ذی صلاح صادر گردیده)

افراد واجد شرایط

 1. فرزندان پسر تا سن 20 سال و در صورت اشتغال به تحصیل در سطح دانشگاه، تا سن 25 سال با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم تحصیلی
 2. فرزندان پسر بالای 25 سال در صورتی که در سطح  کارشناسی و بالاتر مشغول به تحصیل باشند با این شرط که قبل از سن 25 سال پذیرفته شده باشند می توانند  از خدمات درمانی تا پایان تحصیل استفاده نمایند.
 3. فرزندان دخترتا زمانی که ازدواج  ننموده و یا مشغول به کار نگردیده اند تحت پوشش کارمند بازنشسته بوده و می توانند از حق اولاد و تسهیلات خدمات درمانی و رفاهی بدون محدودیت سنی بهره مند شوند.
 4. پدر و مادر کارمند که در زمان اشتغال تحت تکفل بوده اند با ارائه گواهی از امور اداری (کار فرمای مربوط) و تصویر دفترچه خدمات درمانی یا کارت درمانی فقط می توانند از تسهیلات خدمات درمانی بهره مند گردند. ضمناً کارمند بازنشسته می بایست فرزند ارشد باشد .
 5. در صورت متارکه فرزندان دختر با ارائه درخواست کارمند بازنشسته، تصویر سند طلاق، شناسنامه و جوابیه استعلام از سازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان های مدنظر 
 6. فرزند دختر در صورت فوت همسر با ارائه درخواست کارمند بازنشسته، ‌گواهی فوت همسر، تصویر شناسنامه و جوابیه استعلام ازسازمان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان های مدنظر به نام فرزند اناث و همسر متوفی ایشان

مدارک مورد نیاز

 1. تکمیل فرم مشخصات افراد تحت تکفل 
 2. ارائه اصل شناسنامه کارمند و افراد تحت تکفل
 3.  ارائه اصل کارت ملی کارمند و افراد تحت تکفل
 4. در صورت داشتن فرزند پسر، بالای 20 سال که درسطح دانشگاه  مشغول به تحصیل می باشد. ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در هر ترم تحصیلی به تفکیک 
 5. در صورت داشتن فرزندان معلول و از کار افتاده ارائه مجوزهای اخذ شده از کمیسیون پزشکی بهداشـت درمان صنعت نفت (معلولیت دائم)  
 6. در صورت داشتن فرزند مطلقه ارائه تصویر شناسنامه و طلاق نامه و جوابیه استعلام از اداره تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایر سازمان های مدنظر
 7. ارائه تصویر شناسنامه، گواهی فوت همسر و جوابیه  استعلام از اداره تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی و سایـر سازمـان های مـدنظر جهت همسر و ‌ فـرزند دختری که همسرانش فوت کرده اند.
 8. ارائه نامه امور اداری و تصویر دفترچه خدمات درمانی جهت والدین کارمند بازنشسته

موارد و مدارک قطع پوشش، حق عائله و اولاد

درصورت استحقاق شرایط افراد تحت تکفل، نسبت به قطع تسهیلات درمانی، رفاهی و حق عائله و اولاد اقدام می گردد و بازنشسته موظف است جهت جلوگیری از بروز مشکلات مالی و اداری آتی  با در درست داشتن مدارک مثبته به واحدخدمات اداری دفاتر نمایندگی صندوق ها مراجعه و مراتب را به اطلاع برساند. در غیر این صورت مسئولیت بروز هرگونه مشکل مالی آتی به عهده کارمند است.(اضافه دریافتی بابت حق عائله و اولاد به صورت یکجا از مستمری کارمند کسر می گردد)

 1. جهت قطع حق همسر، ‌ارائه گواهی فوت (در صورت فوت) ‌ یا ارائه طلاقنامه (در صورت طلاق)  
 2. جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان دختر در صورت ازدواج، ارائه عقدنامه یا شناسنامه و در صورت اشتغال، نامه امور اداری محل اشتغال با ذکر تاریخ دقیق شروع به کار
 3. جهت قطع حق اولاد بابت فرزندان پسر در صورت رسیدن به سن 20 سال و عدم اشتغال به تحصیل در سطح دانشگاه با اعلام کتبی کارمند بازنشسته و ارائه شناسنامه و جهت فرزندان بالای 20 سال تا 25 سال ارائه گواهی فارغ التحصیلی و یا ازدواج و یا اشتغال به کار با ذکر دقیق تاریخ شروع به کار که ممهور به مهر کارگزینی باشد.  
 4. مناطق و دفاتر نمایندگی در دوره های شش ماه و یکساله نسبت به بررسی و قطع مواردی که مدارک فوق الذکر را ارائه نداده اند یاحسب استعلام از سازمانهای بیمه ای و ثبت احوال ازدواج کرده باشند یا مشغول بکار باشند، نسبت به اقدام می نماید.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 4 =