تعيين مستمري

برقراری مستمری

شرح خدمت :

در راستای تامین رفاه خانواده بازنشستگان متوفی ترتیبی اتخاذ گردیده است که بازماندگان واجد شرایط بتوانند از مستمری صندوقهای بازنشستگی بهره مند شوند. مبنای محاسبه میزان مستمری بازماندگان آخرین دریافتی بازنشسته می باشد که برابر ضرایبی مشخص تعیین و تسهیم می گردد.

جدول میزان مستمری بازماندگان بشرح زیر می باشد :
 ردیف
 نسبت با متوفی
 ضریب سهم
 1
سهم همسر
ضریب هشتاد
 2
 سهم فرزند
ضریب سی
 3
 سهم پدر و مادر
 جمعاً ضریب بیست
 4
 سهم خواهر و برادر
 ضریب ده برای هر نفر و برای یک نفر ضریب 20
 5
 سهم نوادگان
ضریب سی

 تبصره- در صورتی که فرزند و نوه تنها بازمانده واجد شرایط باشد 80 درصد و چنانچه پدر و مادر و خواهر و برادر تنها بازمانده باشند 50 درصد دریافت می نمایند .

نحوه محاسبه میزان مستمری بازمانده :

1- با توجه به بازماندگان واجد شرایط، میزان ضرایب سهم آنان جمع و مخرج کسر را تشکیل می دهد. در صورت کسر ضریب سهم بازمانده مورد نظر در کل مستمری ضرب می شود. حاصل قسمت میزان مستمری بازمانده مورد نظر می باشد.

نحوه اقدام :

متعاقب اعلام اسامی و مشخصات بازمانگان واجد شرایط از سوی امور بازنشستگی، حسابداری مستمری ها، سهم هر یک از بامانده را با توجه به نسبت آنان با متوفی برابر جدول تسهیم، تعیین و هرماهه نسبت به واریز آن به حساب بانکی بازمانده اقدام می نماید.

واحد مجری : حسابداری مستمریها

Print Friendly, PDF & Email
بارگذاری نوشته های مرتبط بیشتر
  • زندگی نو شماره 260

    نشریه زندگی نو شماره 260 …
  • فرم ثبت نام المپیاد

  • ویدئو تست

مطالب بیشتر از این نویسنده sec esp
بارگذاری بیشتر در خدمات اداری و بازنشستگی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *